środa, 26 października 2016

Pytania profesora Jerzego Roberta Nowaka – cz.2.

Po przerwie spowodowanej koniecznością poinformowania Szanownych Czytelników "Antysocjala" o prymitywnym oszustwie, na które rząd usiłował nabrać parlament, czas na dokończenie pytań które profesor Jerzy Robert Nowak zadał PiSowi. Niestety odpowiedzi na zdecydowaną większość narzucają się. I pozwalają wyrobić sobie zdanie w kwestii czy oglądana zmiana jest aż dobra, czy jedynie drobna.

Stary Niedźwiedź
Flavia de Luce
Tie Fighter

92) Dlaczego w nowej „reformowanej” pod egidą J. Kurskiego TVP przyznano bardzo wpływowe stanowisko Dyrektora Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej w TVP niejakiemu Wojciechowi Hoflikowi?
93) Dlaczego jedną z głównych twarzy reformowanej telewizji publicznej uczyniono Stanisława Janeckiego, przez lata prawdziwego stachanowca w produkowaniu artykułów antynarodowych (osławione „Nasze winy” wspólnie z S. J. Macem, szczyt samobiczowania w stosunku do Żydów).
94) Kto wymyślił wprowadzenie do telewizji publicznej skrajnego prymitywa Krzysztofa Skiby. w programie satyrycznym w TVP Info.
95) Czy telewizja publiczna zdobędzie się wreszcie na wyświetlenie zablokowanego 10 lipca 2016 r. świetnego filmu małżeństwa Elżbiety i Wacława Kujbidów z Kanady Jedwabne – Naoczni Świadkowie – Spisane Świadectwa – Pominięte Fakty.
96) Przeczytałem dziś wreszcie wiadomość ,dowodzącą, że „Dobra Zmiana” wreszcie dociera do telewizji. Okazało się, że odwołano z funkcji doradcy zarządu telewizji Jana Marię Tomaszewskiego, człowieka z bliskiej rodziny Jarosława Kaczyńskiego ( syn siostry Jadwigi Kaczyńskiej, matki Jarosława).. Okazało się, że przedsiębiorczy pan Jan Maria wszędzie ,gdzie mógł powoływał się na prezesa PiS-u. Aż w końcu sam prezes Kaczyński, dowiedziawszy się o sprawie od J. Kurskiego i K...Czabańskiego uznał, że „Tomaszewski powinien stracić stanowisko w TVP
97) Dlaczego nie doprowadza się –wzorem Węgier- do bardzo znaczącego ograniczenia reklam (zwłaszcza w stacjach prywatnych, i m.in. do skończenia z przerywaniem filmów fabularnych przez reklamy ?
98) Gdy piszę ten tekst jesteśmy być może przed decydującym przełomem w historii telewizji publicznej. Pytanie, czy za parę dni dowiemy się, że na jej czele stanął zdecydowanie najlepszy kandydat na stanowisko szefa telewizji Krzysztof Skowroński, znany z niezależności i otwartości na różne środowiska, a przy tym publicysta z ogromnym doświadczeniem w pracy w mediach elektronicznych.
99) Jak można wytłumaczyć przedziwną decyzję prezydenta Andrzeja Dudy (czy znów z podszeptu jego nieszczęsnych doradców?) o powołaniu do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji niejakiego Andrzeja Sabatowskiego ?
100) Po ogłoszeniu pierwszego autentycznego Bilansu Otwarcia publicznie informowano, że skierowane zostaną do prokuratury zarzuty przeciw kilkudziesięciu osobom . Jak dotąd nie słyszymy jednak o rozpoczęciu jakichkolwiek procesów. Kiedyż wreszcie to nastąpi?
101) Dlaczego dotąd nie przygotowano specjalnej „czarnej listy sędziów i prokuratorów”, pokazującej sędziów i prokuratorów skompromitowanych śledztwami i wyrokami w dobie PRL-u. ale także wyrokami i zachowaniami w III RP ?
102) Kiedy obecny rząd i Sejm z większością PiS-owską zdecydują się na wyrzucenie z Powązek komunistycznych zbrodniarzy: B. Bieruta, W.Jaruzelskiego, etc.?
103) Kiedy wreszcie w Warszawie lub w innym dużym polskim mieście powstanie pierwsze muzeum zbrodni komunistycznych, na wzór choćby słynnego budapeszteńskiego „Muzeum Terroru”?
104) Czy wprowadzi się wreszcie tak potrzebną zasadę, że wszyscy członkowie izb skarbowych czy służb celnych oraz komornicy, którzy świadomie i cynicznie doprowadzili swymi niesprawiedliwymi decyzjami do likwidacji jakiegokolwiek przedsiębiorstwa powinni do końca życia spłacać pokrzywdzonych przedsiębiorców z własnych pensji.
105) Czy nie należałoby wprowadzić na wzór amerykański możliwość stosowania dużo wyższych niż dziś wyroków więzienia
106) Czy nie należałoby wprowadzić – na wzór niektórych stanów amerykańskich” specjalnych „tabliczek hańby” umieszczanych na szyjach więźniów?.
107) Czy władze zdobędą się na dokonanie przeglądu co bardziej kontrowersyjnych  wyroków wydanych przez sądy w skali całego kraju i nagłośnienie niektórych szczególnie skandalicznych  w telewizji (tak jak wyrok Sądu Najwyższego, uniewinniający b. posłankę PO B. Sawicką.).?.
108) Czy władze zdecydują się na przedstawienie- zestawu przynajmniej kilkudziesięciu najmniej sensownych werdyktów Trybunału Konstytucyjnego (m.in. wyroku blokującego zmniejszenie  emerytur esbekom etc., przypomnianego niedawno przez prof. T. Marczaka zablokowania przez TK uznanie własności polskiej na Ziemiach Odzyskanych za niepodważalną, i in.).
109) Kiedy zostanie ogłoszona Lista Hańby, zawierająca nazwiska  najgorszych katów ubeckich i esbeckich?.
110) Kiedy dojdzie wreszcie do bardzo znaczącego przycięcia emerytur b. esbeków i esbeków oraz sędziów skompromitowanych wyrokami w sprawach politycznych?
112) Czy władze zdecydują się na zbadanie sprawy braku kontroli państwowej nad okradzeniem polskich podwykonawców przez zagranicznych inwestorów przy budowie autostrad i przykładne ukaranie winnych zaniedbań w tej sprawie.
113) Kiedy dojdzie do ogłoszenia wyników śledztwa w sprawie złodziejstwa ekipy prezydenckiej w Klarysewie?
114) Czy władze nie powinny powołać specjalnej komisji dla przejrzenia nagłośnionych w programach „Państwo w Państwie” i „Sprawa dla reportera” spraw wielu ludzi jakże mocno skrzywdzonych w ostatnich ośmiu latach?. Wiązałoby się z tym również podjęcie jak najszybszych działań dla naprawienia  krzywd i ukarania ich sprawców.
115) Czy władze zdecydują się na rozważenie powołania przy radach miejskich rzeczników praw mieszkańców, mających koordynować działania dla obrony przed bezdusznością jakże wielu sądów, ZUS-ów, urzędów skarbowych?
116) Czy nie należałoby zapewnić bezpłatną obronę prawną dla uboższych osób,  skarżących na pokrzywdzenie przez urzędy, wspierać działalność stowarzyszeń, broniących osób pokrzywdzonych przez sądy, ZUS-y, urzędy skarbowe etc.?
117) Czy nie należałoby ogłosić zasadę nie przedawnienia wszelkich przestępstw w sprawach afer gospodarczych od 1989 r. ?
118) Czy nie należałoby powołać specjalnego Instytutu Badania Afer , obdarzonego wielkimi, kompetencjami (na wzór IPN-u). Myślę , że najlepszym szefem takiego Instytutu mógłby być jeden z niewielu sprawiedliwych prokuratorów – prokurator Andrzej Witkowski z Lublina.
119) Czy władze zdecydują się na umożliwienie nagrywania rozpraw sądowych  dla zwiększenia kontroli nad skrajnie „subiektywnymi” orzeczeniami sądów?
120) Czy dojdzie wreszcie do przerwania niechlubnej praktyki nagminnego ograniczania jawności obrad sądowych oraz  stosowania sądowej „cenzury prewencyjnej” wobec niektórych książek i filmów.
121) Czy polskie władze i kierownictwo frakcji parlamentarnej PiS- zdecydują się na wytoczenie zarzutów zdrady stanu b. premierowi Donaldowi Tuskowi za bezprawne oddanie śledztwa w sprawie Smoleńska stronie rosyjskiej, ze szkodą dla polskich narodowych interesów.
122) Czy polskie władze i kierownictwo frakcji parlamentarnej PiS nie powinny wystąpić o postawienie zarzutów zdrady stanu b. premierowi RP D.Tuskowi i b. ministrowi spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu za przeforsowanie 26 lutego 2008 r., mimo odmiennej opinii prezydenta L. Kaczyńskiego decyzji o uznaniu niepodległości Kosowa?
123) Czy władze resortu sprawiedliwości zdecydują się postawić zarzuty b. prezesowi IPN-u, a obecnie senatorowi, Leonowi Kieresowi za to, że w 2005 r. bezpodstawnie przyznał status pokrzywdzonego Lechowi Wałęsie, choć już wiedziano wówczas o jego agenturalnej działalności.
124) Dlaczego nie wprowadzono u nas ustawy medialnej, na wzór węgierski  ustanawiającej bardzo  wysokie milionowe kary za  oszczerstwa.
125) Dlaczego wciąż utrzymuje się na stanowisku ministra spraw zagranicznych byłego nominata B. Geremka Witolda Waszczykowskiego, tak skompromitowanego swym nieudacznictwem, ogromnymi zaniechaniami w wymianie ambasadorów i skrajną służalczością wobec USA.
126) Dlaczego minister W.Waszczykowski faktycznie nic nie zrobił dla promowania mniejszości polskiej w Niemczech, mimo wcześniejszych obietnic PiS-u, w tym prezesa J. Kaczyńskiego w tej sprawie?
127) Dlaczego nie ma dużo bardziej stanowczych działań władz polskich dla ukrócenia godzących głównie w polskie dzieci bezprawnych praktyk posthitlerowskich Jugendamtów, zabierających dzieci ich rodzinom?

128) Czy polskie władze nie powinny dużo energiczniej niż dotąd naciskać na zwrot jakże wielu tysięcy dzieł sztuki skradzionych z Polski przez Niemców w czasie wojny?
129) Czy polskie władze zwrócą się do Niemiec, aby choćby ze względów moralnych, pomogły materialnie w odbudowie wspaniałego gmachu Muzeum Śląskiego, metodycznie zniszczonego przez nazistów. w latach 1941 -1944?
130) Dlaczego nowe władze PiS-u nie zadbały jak dotąd o dużo mocniejsze upowszechnienie tak zapomnianej prawdy o rozmiarach zbrodni niemieckich. O egzekucjach na Polakach w Palmirach pod Warszawą wie bardzo znaczna ilość osób, podczas gdy niemieckie zbrodnie na Pomorzu Gdańskim w końcowych miesiącach 1939 r, są prawie całkowicie nieznane.
131) Co Polska zrobi dla udaremnienia realizacji najskrajniejszego aktu niemieckiej złej woli wobec Polski – budowy rurociągu Nord Stream 2?
132) Czy w odpowiedzi na ingerencje niemiecka w nasze sprawy wewnętrzne rząd PiS nie zdobędzie się wreszcie na obronę usilnie germanizowanej mniejszości Serbów Łużyckich w Niemczech?
133) Kiedy władze niemieckie zrehabilitują 2 tysiące przedstawicieli Polonii w III Rzeszy wywiezionych przez nazistów do obozów koncentracyjnych i innych miejsc zagłady?
134) Kiedy władze niemieckiego „Państwa Prawa? ) oddadzą wreszcie zagrabione przez nazistów na początku drugiej wojny światowej wcale nie małe mienie niemieckiej Polonii?
135) Czy rząd p. B. Szydło i prezydent A. Duda zdobędą się wreszcie na tak potrzebne ogłoszenie przez parlament bezprawności ogromnych żydowskich roszczeń materialnych wobec Polski na sumę 65 miliardów dolarów?
136) Czy Sejm ,zdominowany przez PiS-owską większość zdobędzie się na zaproszenie naszego znakomitego przyjaciela z USA prof. Normana Finkelsteina, by publicznie wyrazić mu wdzięczność za to, co zrobił dla udowodnienia bezprawności żydowskich roszczeń wobec Polski. Prof. Finkelstein zrobił niewątpliwie w tej sprawie więcej niż wszyscy polscy politycy razem wzięci !.

137). Dlaczego tak długo utrzymywano na stanowisku szefa najważniejszej ambasady RP – w Waszyngtonie absolutnego szkodnika Ryszarda Schnepfa? Zagadka- jakie lobby go tak skutecznie popierało?

138) Kto wymyślił i poparł tak fatalną dla polskich interesów narodowych na Ukrainie kandydaturę J. Piekło na stanowisko ambasadora w Kijowie?

139) Dlaczego rząd PiS toleruje najnowszą niemądrą decyzję W.Waszczykowskiego o nominacji na ambasadora w Dakarze (2 lipca 2016 r.) „faktycznego komisarza politycznego” w MSZ za czasów Geremka - Michała Radlickiego?

140) We wpisie na blogu z 3 września przytaczałem opinie publicysty M. Hałasia i pisarza S. Srokowskiego (z „Warszawskiej Gazety” z 2 września 2016 r.), bardzo krytycznie oceniające przebieg najnowszej wizyty prezydenta A. Dudy w Kijowie z powodu powtarzania banałów i uogólnień „na okrągło”, sprzecznych z realiami, unikania zajmowania stanowiska w sprawach fundamentalnych, zwłaszcza w sprawie rozliczenia z ludobójstwem popełnionym na polakach przez UPA. Kto doradził prezydentowi takie zachowanie w czasie wizyty na Ukrainie?

141) Ciekawe, kto doradził prezydentowi Dudzie akceptację inicjatywy, by wspólnie „wskazać i uhonorować Polaków, którzy ratowali Ukraińców, Ukraińców, którzy pomagali Polakom w czasach, kiedy dziś wiemy, że dokonywano strasznych zbrodni
142) Jak doszło do tego, że Katarzyna Kasperczyk, która usprawiedliwiała gloryfikację UPA na Ukrainie, po zdjęciu ze stanowiska wiceministra spraw zagranicznych została 1 września 2016 r. głównym doradcą premier Szydło?
143) Czy rząd p. B. Szydło poprze postulat Kresowiaków, aby sejmową uchwałę potępiającą ludobójstwo UPA zastąpić ustawą w tej sprawie? Uchwała jest aktem niższego rzędu i nie ma mocy prawnej.
144) Czy wreszcie zmieni się lekceważący stosunek władz polskich, w tym przede wszystkim MSZ-u do postulatów 300-tysiecznej mniejszości polskiej na Litwie i podejmie skuteczne kroki przeciw jej dyskryminowaniu.?
145). Czy obecny rząd zdobędzie się wreszcie na stanowcze działania dla zapobieżenia likwidacji szkolnictwa polskiego na Litwie?
146) Co zrobi obecny polski rząd dla przerwania przez Litwinów dyskryminowania polskiej rafinerii w Możejkach, m.in. przez skrajne zawyżanie taryf kolejowych wobec tej rafinerii?
Władysława Wielhorskiego, profesora Wyższej Szkoły Nauk Politycznych w Wilnie w latach 1930-1939, posła na Sejm , w 1940 roku deportowanego w głąb ZSRS : „Polska szlachetność wobec Litwy powinna się kończyć tam, gdzie zaczyna się szowinizm i nacjonalizm Litwinów”

147) Czy przywódcy PiS zdają sobie sprawę z ogromu izolacji politycznej Polski w świecie?. Z tego jak bardzo mocno nasza polityka zagraniczna przypomina kolos na glinianych nogach?
„Pocieszam się, że ta stara k…a Francja odcierpi jeszcze za naszą krzywdę – zawsze nas zdradzała i sprzedawała”.(Cyt. za M. Król: Zemsta Kisiela, „SuperExpress” 19 października 2016 r.)

148) Czy rząd i politycy PiS nie powinni wreszcie dużo ostrzej odpowiadać na wciąż ponawiane ataki ze strony UE: napaści czołowych luminarzy UE typu M. Schulza, ,nagonkę lewackiej większości Parlamentu Europejskiego, wtrącanie się komisji weneckiej w wewnętrzne sprawy Polski?

149) 21 maja 2016 r. upominałem się na blogu o jak najszybsze usunięcie G. Schetyny z przewodnictwa komisji zagranicznej. Nie rozumiem, dlaczego PiS trzyma na czele tak ważnej komisji polityka, który jest rzecznikiem totalnej opozycji, a zarazem należy do podszczuwaczy przeciw Polsce do Komisji Europejskiej
150) Jak wytłumaczyć kolejny skandaliczny wybryk ministra W. Waszczykowskiego. –usunięcie z kręgu doradców Matthew Tyrmanda, znakomitego publicystę i patriotę, syna najbardziej utalentowanego polskiego intelektualisty pochodzenia żydowskiego, który zadebiutował po 1944 r. w Polsce, Leopolda Tyrmanda, znanego z nonkonformizmu i ogromnej identyfikacji z polskością.

151) O czym prezydent Duda rozmawiał z amerykańskimi Żydami?

152) Czy prezydent A. Duda zdaje sobie sprawę ze skutków, jakimi grozi jego przedwczesne poparcie dla tak kontrowersyjnej sprawy jak umowa z CETĄ - w Kanadzie w maju tego roku?.

153) Czy polska polityka wobec Rosji nie jest za mało elastyczna i racjonalna, jak głoszą m.in. marszałek senior Sejmu VIII kadencji Kornel Morawiecki i prof. Witold Modzelewski ?
154) Czy p. premier B, Szydło, jeśli już ciągle nazbyt litościwie utrzymuje ministra – szkodnika W.Waszczykowskiego w swoim rządzie nie powinna mu przynajmniej zalecić, by wziął coś na wstrzymanie w swej niepohamowanej paplaninie?
 155)  Czy rząd PiS-u wreszcie położy kres skandalicznym wieloletnim zaniedbaniom w sprawie repatriacji, zwłaszcza w kontekście Polaków w Kazachstanie, którzy cierpią skrajną dyskryminacją ze względu na gwałtowny wzrost nacjonalizmu Kazachów?
156) Czy rząd PiS rzeczywiście zapomina o tej obietnicy jak głosi chyba człowiek odpowiedzialny – naczelny „Rzeczpospolitej”?.
157) Czy obywatel amerykański może być polskim wiceministrem spraw zagranicznych?
158) Czy rząd RP postawi na dużo mocniejsza poprawę stosunków z 10 - milionową Białorusią w imię promowania polskich interesów narodowych, a nie interesów Zachodu?
 


13 komentarzy:

 1. Zostawiam sobie na weekend, nawet jak dla mnie ilosc poruszonych tematow zbyt duza do przemyslenia w ciagu tygodnia.

  wesol dzien
  PiotrROI

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czcigodny Piotrze
   W takim razie porozmawiamy w weekend.
   Zechciej zajrzeć do poczty, bo ludziska robią sobie koncertowe jaja z Nowaka, który przed rządowymi siepaczami uciekł na Sicz.
   Pozdrawiam serdecznie.

   Usuń
 2. Szanowni Autorzy,

  Jak już wspominałem wcześniej, pan profesor w przypadku wielu pytań pomylił adresata, gdyż większości z owych 157 punktów PiS nigdy w swoim programie nie deklarował.
  A tak przechodząc do meritum, to na dobrej połowie poruszanych tematów się nie znam. Chyba w ogóle nigdy nie były to obszary, którymi wg mnie powinno się zajmować państwo. Na przykład takie media. Oczywiście, że służą do ogłupiania obywateli, ale ustawą poziomu ogłupiania nie da się ograniczyć. Można nie nakazywać przepisami ogłupiania, ale zlikwidować się nie da.
  Z innej beczki, taka pornografia jest w tej chwili głównie oglądana przez internet na zagranicznych serwerach. Tego się chyba nie da opodatkować. To nie czasy, gdy chłopcy brandzlowali się w kiblu z gazetą "Cat's" w ręku. Zatem to chyba walka z wiatrakami i w zasadzie niepotrzebna. Chyba byłby to kolejny pijarowy strzał w stopę.
  Te supermarkety z dala od centrum (inni komentatorzy już wspominali), też słabe. Nie walczmy z nimi, tylko nie dawajmy im preferencyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli już mamy postulować życzeniowo coś, czego PiS nigdy nie obiecywał, to raczej domagajmy się likwidacji CIT i PIT dla wszystkich.
  A już zupełnie najgorszy jest postulat zawarty w pytaniu nr 42. Zmuszanie do uczestnictwa w wyborach pod karą grzywny. Oby nikt nigdy go nie wprowadził w naszym kraju. Mocno przypominałoby to czasy komuny. Kolejnym krokiem, wyobrażam sobie, byłoby stworzenie listy, której wrzucenie bez skreśleń byłoby głosowaniem na PiS, a jak ktoś chce na kogoś innego, to za kotarkę. A komisja wyborcza będzie notować, kto skreślał, a kto wrzucał bez skreśleń. Nie tędy droga.
  Podsumowując, po przeczytaniu wszystkich pytań uważam pana profesora Jerzego Roberta Nowaka za zawiedzionego kibica PiS, który jest zawiedziony, że przez rok nie spełnili jego wyobrażeń na temat tego, jak PiS powinien władzę sprawować. Natomiast, gdyby wszystkie punkty pana profesora wprowadzić, to w niektórych obszarach byłoby nieco lepiej, w innych nieco gorzej, a w pewnych nic by się nie zmieniło. Ciężko mi ocenić, czy ten bilans byłby na +, czy na -? Jednak co najistotniejsze, nie warto PiSu postrzegać jako wielkiej zmiany jakościowej w stosunku do PO. Dla mnie to dwie strony tej samej sfałszowanej monety. Niech tam będzie, że PiS to orzeł, a PO to reszka. Ale jednak ciągle w falsyfikacie. Nie spodziewam się po nich niczego dobrego. Raczej spodziewam się kolejnych podatków. Na przykład tzw. jednolitego, który uderzy we wszystkich kułaków zarabiających 4000 do ręki lub więcej.

  Pozdrawiam raczej bez nadziei na wielkie i dobre zmiany

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czcigodny Jarku
   Oczywiście ogłupiania ludzi przez mardia głównego rynsztoku uniknąć się nie da, skoro na całym świecie ten proceder kwitnie. Ale nie miałbym nic przeciwko temu, żeby za ewidentnie kłamliwe informacje na temat rzekomych faktów, podane w złej wierze, pismaków karaź takimi grzywnami, że co poniektórym zabrakłoby na macę.
   Już kilka lat temu czcigodny Dibelius na swoim blogu wspomniał, że dla firmy mającej zamiar działać dłużej niż przez chwilę, podatek VAT jest nie do uniknięcia. Skoro to powiedział zawodowiec, nie mam nic przeciwko ograniczeniu się tylko do tego podatku. Nie toczę ideologicznej wojny z supermarketami, więc gdyby W PRAKTYCE wielka sieć płaciła podatek na IDENTYCZNYCH zasadacj jak sklep rodziny Kowalskich, dla mnie problem zostałby rozwiązany.
   Grzywny za olanie wyborów to głupota. Zapędzonoby do urn ludzi, którzy zamiast oddać nieważny głos, dla jaj zakreśliliby coś na pałę. i mółby wyjść z tego wygłup jak ta lala.
   To opodatkowanie pornografii J R Nowak chyba tyleż mechanicznie co bezrefleksyjnie skopiował z Węgier. Ale jak mi powiedział kolega orientujący się w zagadnieniach związanych z "kibinimatografią", Budapesz i Praga to obecnie dwa największe europejskie centra takich produkcji. I złośliwie zauważył, że w porównaniu z tamtejszymi produkcjami, w Polsce mamy drobną amatorszczyznę a jakość jest na poziomie filmików z imienin nagranych telefonem. Jego zdaniem szkoda fatygi.
   Natomiast co się tyczy kwestii kadrowych, zdecydowana większość uwag autora jest słuszna. Już za samo namówienie wodza na ściągnięcie tych weneckich błaznów Waszczykowskiemu należało się zwolnienie z posady. A trzymanie na placówkach w USA bandy szkodzących Polsce łajdaków to sabotaż. W kwestiach polityki kadrowej błędów jest cała masa.
   Pozdrawiam serdecznie.

   Usuń
  2. Szanowny Jarku,

   Oczywiście masz rację wskazując, że nie wszystkie zadane przez prof. Nowaka pytania zawierają się w zestawie obietnic przedwyborczych PiS. Niemniej jednak te pytania, które nie były w nim zawarte dotyczą istotnych obszarów, które uczciwy gospodarz rządzący krajem powinien uczynić bliskimi swemu sercu. tak niestety nie jest i prof. Nowak słusznie to punktuje. Nie da się ograniczyć sprawowania władzy do realizacji kilku haseł przedwyborczych, bo sprawowanie władzy to ogarnianie całości problemów z którymi boryka się kraj, a nie tylko wykładanie mięsa na ladę w postaci 500+.

   Pozdrawiam, TF.

   Usuń
 3. Szanowni Autorzy,
  Mam wrażenie, że profesor Nowak ma wiele czasu na oglądanie telewizji. Świadczy o tym na przykład osobliwy postulat 97 ograniczenia reklam w telewizjach prywatnych. Skoro one się z tego utrzymują, to oprócz zwiększenia komfortu profesora spowoduje to w praktyce wyeliminowanie ich z rynku i dominację jedynie słusznej tvp. Odnośnie jego propozycji personalnych nie mam zdania, bo nie znam tych celebrytów.

  Bezkompromisowe jest także stanowisko w polityce zagranicznej. Mam wrażenie, że nawołuje do wojny totalnej. Z ulgą przyjąłem w tym zakresie żądanie 153 i 158 sugerujące złagodzenie stosunków przynajmniej z Rosją i Białorusią. O ile dobrze zrozumiałem punkt 153, z jego podwójnym zaprzeczeniem.
  Serdecznie pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czcigodny Dibeliusie
   Mówiąc cynicznie, PiSowi powinno zależeć raczej na zwiększeniu liczby reklam w Polsracie czy Tusk Vision Network. Jeśli oglądającemu film co kwadrans proponowanoby wypcie jakiegoś piwa, skorzystanie z prezerwatyw pewnej firmy czy zażycie cudownego środka na przeczyszczenie, człowiek o jako tako normalnej konstrukcji psychicznej by się wkurzył. I mógłby zmienić kanał.
   Na Białoruś Chyży Rój i Zdradek ujadali jak dwa kundle, bo pani tak im kazała. Dlatego ucieszyła mnie wizyta Morawieckiego w Mińsku. Może coś z tego będzie bo z Białorusinami nie mamy zabagnionej wspólnej historii a tamtejsza gospodarka nie jest rozkradziona przez bandę sorosowych grandziarzy. Mój przyjaciel, pracujący w firmie handlującej z sierotami po ZSRR powiedział mi, że kraj ten jest poza dyskusją najrzetelniejszym kontrahentem z tego grona.
   Pozdrawiam serdecznie.

   Usuń
  2. Jednym okiem tylko spojrzalem na komentarze..

   Szanowny Dibeliusie

   ''Skoro one się z tego utrzymują, to oprócz zwiększenia komfortu profesora spowoduje to w praktyce wyeliminowanie ich z rynku ''

   -biorac pod uwage ze ''mediokracja'' jest najdurniejszym ustrojem duzo glupszym od demokracji czy ''zakaz reklam'' i zmuszenie dziennikarzy by zamiast o lobbysow musieli zabiegac o prywatny abonament zwyklych ludzi byloby takie zle ?

   Ja rozumiem ze zyjac w Polsce gdzie sa jeszcze resztki niezaleznych dziennikarzy mozesz miec wrazenie ze zyjesz w demokracji a nie mediokracji.Zapraszam do DE albo UK tam nie ma zadnych wolnych mediow ktore by nie chodzily albo na pasku politykow jak np. BBC albo lobbystow jak np. DM.Media te potrafia przemilczec najwieksze skur..synstwa i promowac przestepcow ktorzy juz dawno powinni wisiec na uschnietym drzewie.

   Ciesz sie resztkami wolnosci w PL bo za polowe tekstwow jakie tu sie wypisuje w takiej ''Francji'' (choc okreslenie kalifat paryski jest bardziej adekfatne) juz dawno posadzono by juz dawno cala redakcje AS.Ciesz sie puki mozesz bo po ostanich ruchach FB i TT widze ze juz i do Polski nieublaganie zmierza postep zamordyzmu medialnego i gdzie tylko moze ludzi knebluje i nie musi sie nikomu tlumaczyc bo i tak kasa od lobbystow bedzie zawsze wieksza wiec mozna miec w dooopie zwyklych ludzi

   PiotrROI

   Usuń
  3. Szanowny Piotrze,
   Nie mam złudzeń odnośnie Zachodu. Jednak pisząc o "ubieganiu się dziennikarzy o prywatny abonament" idealizujesz sytuację w Polsce. Abonament jest z założenia przymusowo ściąganym podatkiem, mimo że większości społeczeństwa udaje się tego unikać. PiS planuje "uszczelnienie" abonamentu. Propaganda PiS w tvp to mniejsze zło, ale nadejdzie kolejna ekipa...

   Usuń
  4. Szanowny Dibelius

   ''Jednak pisząc o "ubieganiu się dziennikarzy o prywatny abonament" idealizujesz sytuację w Polsce'' - a czy w PL 2/3 dziennikarzyn nie zyje z dotacji ?

   '' Abonament jest z założenia przymusowo ściąganym podatkiem,'' a czy TV niezalezna ''sciaga go pod przymusem '' ?

   ''PiS planuje "uszczelnienie" abonamentu. Propaganda PiS w tvp to mniejsze zło, ale nadejdzie kolejna ekipa... ''

   nie rozmuemiem ego zdania

   Milej nocy
   PR

   Usuń
  5. "kolejna ekipa" - kolejna ekipa rządowa, czyli np. rząd Rysia Petru, Grzesia Schetyny itp.

   Usuń
 4. Szanowna Redakcjo, najwyrazniej sily swoje przecenilem i nawe bank holiday tu niewiele pomoze.Reasumujac jest nie mozliwe dla jednego ciezko pracujacego czlowieka merytorycznie, w calosci przeanalizowac ''punkty'' prof.Nowaka.Reasumujac , wielce czcigodny prof. Nowak intencje zapewne mial dobre lecz komplenie jest oderwany od rzeczywistosci w ktorej 99% spoleczenstwa nie rozumie tekstu majacego wiecej niz 140-160 znakow skoro nawet osoba pracujaca (tez) naukowo poddaje sie po 20-30 w/w uwagach.Kiedy ''golowasem'' pewien starszy wykwintny pan dla mi pewna rade ktora i ja przekazuje wielce czcigodnemu profesorowi a brzmiala ona tak ''kto zajmuje wszystkim nie zajmuje sie niczym''.Nie znaczy to ze w/w nie sa sluszne lecz jest ich za duzo, wiele z nich z PIS ma tyle wspolnego ze sa aktualne ''tez za ich rzadow''.Radzilbym wybrac 2-3 maksymalnie i na nich sie skupic.A PIS powinien zaczac od:
  1. Redukcji biurokracji -ponad 60% urzednikow w tyc czasac jest zbedna
  2. Koordynacji przekazu PR bo to lezy i kwiczy od 11 m-cy jak autora kampani wyborczej ''przeniosl na zasluzone frukta''.
  3.Wprowadzic 0% podatku dla firm wprowadzajacych do RP najnowsze techologie i tu jej rozwijajacych we wspoproacy z osrodkami akademickimi.

  wesol bank holiday
  PiotrROI

  OdpowiedzUsuń
 5. Piszac zaaspany i cholerna klawiatura do wymiany :D -mialo byc:

  Kiedy BYLEM ''golowasem'' pewien starszy wykwintny pan dAL mi pewna rade ...

  OdpowiedzUsuń